FESTİVAL AÇILIŞI

Açılış, 13.3.2015
Tafelhalle

19:00
Selamlamalar:

  • InterForum
  • Dr Ulrich Maly, Anakent Belediye Başkanı ve Federal Almanya Belediyeler Konseyi Başkanı
  • Dr Markus Söder, Bavyera Maliye Bakanı ve Altyapıdan sorumlu Devlet Bakanı
  • Asip Kaya, T.C. Başkonsolusu


Program Tanıtımı

2015 Onur Ödülleri

  • Yavuz Turgul
  • Hanna Schygulla
  • Şener Şen


21:15   Açılış Filmi „Eşkıya”
             Yönetmen: Yavuz Turgul, 1996, TR, OmU
             Oyuncular: Şener Şen, Uğur Yücel, u.a.

Hanna Schygulla - Onur Ödülü
Şener Şen - Onur Ödülü
Yavuz Turgul - Onur Ödülü
Klaus Eder - Onur Konuğu
Cem Yılmaz - Onur Konuğu
Uğur Yücel - Onur Konuğu